Dodavatel energeticky úsporných technologických systémů

O společnosti

Jsme česká firma založená v roce 2009. Zabýváme se dodávkou energeticky úsporných a technologických systémů v oboru pozemní stavby, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb technická a elektronická zařízení staveb a staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Službu provádíme metodou Design & Build studie proveditelnosti, architektura a design, vyhotovení projektové dokumentace všech stupňů, rozpočtování staveb, inženýring, stavební realizace, správa objektu, zajištění dotace.

Službu vždy přizpůsobujeme individuálním podmínkám a potřebám zákazníka. Po domluvě se zákazníkem lze z komplexní služby dodat jen její dílčí části.

V průběhu naší činnosti budujeme a udržujeme dlouhodobá partnerství, která se časem mění v přátelství. Díky tomu jsme naším zákazníkům schopni nabídnout kvalitní službu. Snažíme se vytvářet příjemné firemní prostředí, kde nachází spousta zaměstnanců svůj prostor pro budování kariéry a osobní realizaci. Velice nám záleží na odborné připravenosti a psychické pohodě našich zaměstnanců. Tak se nám daří stavět firmu na silných základech.

Veškerou naši činnost provádíme v souladu s právními předpisy, požadavky a normami. Cílem naší společnosti je vymýšlet, navrhovat a realizovat smysluplná řešení, která jsou dlouhodobě udržitelná, efektivní a ekologicky šetrná.

Vrcholové vedení společnosti TO SYSTEM s.r.o. využívá následující postupy:

 • Neustále zjišťuje a vyhodnocuje potřeby a míru spokojenosti svých zákaz­níků.
 •  Aktivně rozvíjí svou nabídku výrobků a služeb způsobem orientovaným na zákazníka.
 •  Vyhodnocuje funkčnost a efektivitu integrovaného systému řízení a zavazuje se k jeho neustálému zlepšování.
 •  Rozšiřuje odborné znalosti svých zaměstnanců pravidelnými školeními a tréninky.
 •  Svou činnost provozuje se zaměřením na cíle vyplývající z integrovaného systému řízení, přičemž klade důraz na respektování a motivaci svých zaměstnanců.
 •  Podporuje bezpečnost a udržitelnost životního prostředí vyvíjením svého sortimentu a aktivně se podílí na rozvoji celého odvětví.
 •  Identifikuje a vyhodnocuje rizika pro zdraví a bezpečnost při práci a rozho­duje o vhodných opatřeních.
 •  Se zavazuje zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
 •  Se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP pravidelným monitorováním bezpečnostních standardů na pracovišti.
 •  Se zavazuje projednávat otázky BOZP s pracovníky organizace a s jejich zástupci, a zajistit jejich spoluúčast v této oblasti.
 •  Vytváří akční plány s cílem neustálého vylepšování, které jsou pravidelně upravo­vány a rozvíjeny.
 •  Se zavazuje dodržovat v rámci celé organizace, platné legislativní a jiné požadavky.
 • Bere v úvahu požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí během rozdílných fází naší činnosti a životních cyklů našich zařízení a strojů.
 • Je odhodláno chránit životní prostředí a klade důraz na oblasti znečištění ovzduší, udržitelného využívání přírodních zdrojů a neustálého vývoje své nabídky.

Patřičným rozdělením kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdra­ví při práci a ochrany životního prostředí a pomocí nápravných opatření zvyšujeme kvalitu našeho podnikání.

Vrcholové vedení naší organizace vytvořilo, zavedlo, aktualizuje a neustále udržuje postupy vhodné pro účely kontextu a se strategickým zaměřením organizace, zavazuje se k operativním reakcím na příslušné požadavky zákazníků zejména řešením rizik a příležitostí, které ovlivní shodu produktů a služeb a neustále tak bude zvyšovat spokojenost zákazníků. Vrcholové vedení vytvořilo, implementovalo a neustále udržuje a aktualizuje přijatou politiku integrovaného systému managementu a poskytuje tím rámec pro stanovení cílů. Vrcholové vedení bude tímto zaměřením trvale prokazovat svou vůdčí roli a závazky a bude trvale určovat, chápat a neustále plnit požadavky zákonů a předpisů.

             Politiku integrovaného systému managementu a její zásady budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a budeme je uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Politiku integrovaného systému managementu budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.

Co získáte

Kvalita

Individuální přístup

Dlouhodobé partnerství

Zaměstnanci

Právní soulad

Historie

 • 2009 Založení
 • 2012 Dokončení vývoje produktu – komplexní služby
 • 2013 Dokončeno 10 realizací generální dodávky staveb.
 • 2018 Vstup investora
 • 2018 Symbol „TO SYSTEM“ symbolický start společnosti na celonárodní úroveň jako počátek růstu
 • 2020 Založení skupiny TO SYSTEM Group s.r.o. a její dceřiné firmy TO SYSTEM Projekt s.r.o., TO SYSTEM Stavební s.r.o., TO SYSTEM Servis s.r.o.

Výpočet úspor pro Váš dům zdarma

Pokud chcete vědět přesnou úsporu ve Vašem domě, nechte si od nás zpracovat zdarma studii úspor konkrétně pro Váš dům. Tato studie obsahuje přesné porovnání Vašich současných nákladů s celkovými náklady po zřízení lokálního zdroje. Úspory ze studie jsme schopni doložit naměřenými hodnotami našich realizovaných zakázek a garantovat je.

 

Vyplňte, prosím, kontaktní formulář níže. Obratem se Vám ozve náš specialista a následně Vám zašleme výpočet úspory přesně pro Váš dům. Vše zcela zdarma a bez závazků.

Všechny položky je třeba vyplnit

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies