Dodavatel energeticky úsporných a technologických staveb

O společnosti

Jsme česká firma založená v roce 2009. Zabýváme se dodávkou energeticky úsporných a technologických staveb v oboru pozemní stavby, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb technická a elektronická zařízení staveb a staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Službu provádíme metodou Design & Build studie proveditelnosti, architektura a design, vyhotovení projektové dokumentace všech stupňů, rozpočtování staveb, inženýring, stavební realizace, správa objektu, zajištění dotace.

Službu vždy přizpůsobujeme individuálním podmínkám a potřebám zákazníka. Po domluvě se zákazníkem lze z komplexní služby dodat jen její dílčí části.

V průběhu naší činnosti budujeme a udržujeme dlouhodobá partnerství, která se časem mění v přátelství. Díky tomu jsme naším zákazníkům schopni nabídnout kvalitní službu. Snažíme se vytvářet příjemné firemní prostředí, kde nachází spousta zaměstnanců svůj prostor pro budování kariéry a osobní realizaci. Velice nám záleží na odborné připravenosti a psychické pohodě našich zaměstnanců. Tak se nám daří stavět firmu na silných základech.

Veškerou naši činnost provádíme v souladu s právními předpisy, požadavky a normami. Cílem naší společnosti je vymýšlet, navrhovat a realizovat smysluplná řešení, která jsou dlouhodobě udržitelná, efektivní a ekologicky šetrná.

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat náš systém managementu kvality a zavazuje se k prevenci znečišťování životního prostředí. K tomu jsme získali účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců a spolupracujících dodavatelů; rozvíjíme neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim jdeme příkladem:
-    V maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby nebezpečných chemických látek a přípravků.
-    V odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, zejména množství vzniku nebezpečných odpadů typu obalů znečištěných nebezpečnými chemickými látkami.

Co získáte

Kvalita

Individuální přístup

Dlouhodobé partnerství

Zaměstnanci

Právní soulad

Historie

  • 2009 Založení
  • 2012 Dokončení vývoje produktu – komplexní služby
  • 2013 Dokončeno 10 realizací generální dodávky staveb.
  • 2018 Vstup investora
  • 2018 Symbol „TO SYSTEM“ symbolický start společnosti na celonárodní úroveň jako počátek růstu
  • 2020 Založení skupiny TO SYSTEM Group s.r.o. a její dceřiné firmy TO SYSTEM Projekt s.r.o., TO SYSTEM Stavební s.r.o., TO SYSTEM Servis s.r.o.

Výpočet úspor pro Váš dům zdarma

Pokud chcete vědět přesnou úsporu ve Vašem domě, nechte si od nás zpracovat zdarma studii úspor konkrétně pro Váš dům. Tato studie obsahuje přesné porovnání Vašich současných nákladů s celkovými náklady po zřízení lokálního zdroje. Úspory ze studie jsme schopni doložit naměřenými hodnotami našich realizovaných zakázek a garantovat je.

 

Vyplňte, prosím, kontaktní formulář níže. Obratem se Vám ozve náš specialista a následně Vám zašleme výpočet úspory přesně pro Váš dům. Vše zcela zdarma a bez závazků.

Všechny položky je třeba vyplnit