Dodavatel energeticky úsporných a technologických staveb

Realizace

Jindřichův Hradec, Nemocnice

 • Realizace: Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky TEDOM Cento 200 NG SE SP (výkon 200 kW) a další související technologie, jako je úprava vnitřních rozvodů plynovodu rozvodů UT, měření a regulace a související stavební úpravy stávajícího prostoru strojovny.

Beroun, ZŠ Wágnerovo náměstí

 • Realizace: Rekonstrukce plynové kotelny o výkonu 480 kW (2x kotel Buderus Logano plus SB625-240), nové rozvody a spalinové cesty, výměna čerpadel a směšovacích ventilů, nadřazená regulace Flea, včetně stavebních prací.

Praha, Michelangelova 1993-1996

 • Realizace: Odpojení od CZT a výstavba plynové teplovodní kotelny o výkonu 255 kW a solárního systému pro 36 kolektorů.
 • Budova: 4 patra, 4 vchody, 48 bytů

Praha 1, Palác Sevastopol

 • Realizace: Výměna stávajících kotlů a jejich nahrazení novými kondenzačními kotli o výkonu 122 – 603 kW (3x650 kW (Hoval UltraGas 650), vč. provedení všech souvisejících nutných prací. Vypracování provozního řádu kotelny.

Benešov, Zimní stadion

 • Realizace: Rekonstrukce kotelny za plného provozu objektu včetně výměny stávajících plynových kotlů 3x1600kW za nové kondenzační kotle 2x1000 kW (Buderus Logano plus SB745-1000). Součástí prací jsou nové spalinové cesty, nové rozvody, nový rozdělovač/sběrač pro 7 okruhů, výměna čerpadel a směšovacích ventilů, elektro a nadřazená regulace Technische Alternative.

Praha 1, GPJP

 • Realizace: Instalace tří plynových nástěnných kondenzačních kotlů o výkonu 3x100 kW (Buderus GB162-100) při teplotním spádu 80/60 ◦ C, celkový maximální jmenovitý výkon kotelny je 300 kW, větrání řešeno ventilátorem s přívodem venkovního vzduchu o průtoku 500 m3/hod. Součástí prací je provedení technologie strojovny, rozvodu plynu pro kotle, nového řídicího systému měření a regulace, silové elektroinstalace, úprava komína pro odtah vlhkých spalin.

Milín, Bytové domy - II. etapa - Blok T,X

 • Realizace: Snížení energetické náročnosti bytových domů - Systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla - 10 ks VZT jednotka Atrea DUPLEX 580 ECV5.RD5 a nového zdroje a rozvodů tepla a poskytnutí souvisejících prací a služeb Hodnota zakázky: 8 966 969,35 Kč vč. DPH

Milín, Bytové domy - IV. etapa - Blok B, C, D

 • Realizace: Snížení energetické náročnosti bytových domů - Systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla - 11 ks VZT jednotka Atrea DUPLEX 580 ECV5.RD5 a nového zdroje a rozvodů tepla a poskytnutí souvisejících prací a služeb. V rámci realizace byly splněny veškeré podmínky pro získání dotace od SC 2.5 IROP - Energetické úspory v bytových domech. Hodnota zakázky: 12 944 437,61 Kč vč. DPH

Milín, Bytové domy - II. a IV. etapa - Blok T, X, B, C, D

 • Realizace: Snížení energetické náročnosti bytových domů - Systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla - 21 ks VZT jednotka Atrea DUPLEX 580 ECV5.RD5 a nového zdroje a rozvodů tepla a poskytnutí souvisejících prací a služeb. V rámci realizace byly splněny veškeré podmínky pro získání dotace od SC 2.5 IROP - Energetické úspory v bytových domech. Hodnota zakázky: 21 911 406,96 Kč vč. DPH

Kosmonosy Psychiatrická nemocnice

 • Realizace: Rekonstrukce plynové kotelny o výkonu 300 kW (3x plynový kondenzační kotel o výkonu 94,5 kW) v objektu Psychiatrické nemocnici v Kosmonosech.

Příbram, Politických věznů 288

 • Realizace: Odpojení od CZT a výstavba plynové teplovodní kotelny o výkonu 255 kW a solárního systému pro 22 kolektorů.
 • Budova: 11 pater, 1 vchod, 54 bytů

Příbram, Politických vezňů 46

 • Realizace: Odpojení od CZT a výstavba plynové teplovodní kotelny o výkonu 100 kW.
 • Budova: 3 patra, 3 vchody, 18 bytů

Výpočet úspor pro Váš dům zdarma

Pokud chcete vědět přesnou úsporu ve Vašem domě, nechte si od nás zpracovat zdarma studii úspor konkrétně pro Váš dům. Tato studie obsahuje přesné porovnání Vašich současných nákladů s celkovými náklady po zřízení lokálního zdroje. Úspory ze studie jsme schopni doložit naměřenými hodnotami našich realizovaných zakázek a garantovat je.

 

Vyplňte, prosím, kontaktní formulář níže. Obratem se Vám ozve náš specialista a následně Vám zašleme výpočet úspory přesně pro Váš dům. Vše zcela zdarma a bez závazků.

Všechny položky je třeba vyplnit