Dodavatel energeticky úsporných technologických systémů

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů


Od 25. května 2018 je v platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).


Do působnosti GDPR spadá veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob na území EU/EHP, a to bez ohledu na formu, účel, cíl, právní titul, formu zpracování anebo postavení osoby, která za zpracování osobních údajů odpovídá.


Abychom předešli případným pochybnostem o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu, předkládáme Vám následující odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.


Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?
TO SYSTEM zpracovává a shromažďuje tyto osobní údaje: identifikační údaje (jméno, příjmení, výjimečně rodné číslo, datum narození), kontaktní údaje (telefon, email), lokační údaje, náměry bytových měřidel, náklady uživatelů spojené s bydlením.


Jak TO SYSTEM osobní údaje získává?
TO SYSTEM zpracovává údaje, které získává přímo od Vás v souvislosti s poskytovanými službami, dále od správců nemovitostí, z dostupných veřejných rejstříků a databází.


K jakým účelům TO SYSTEM osobní údaje využívá a zpracovává?
TO SYSTEM zpracovává osobní údaje zejména bez souhlasu klientů, a to pro splnění povinností, které ukládají právní předpisy, za účelem poskytnutí plnění z uzavřených smluv, za účelem zpracování a rozúčtování spotřeby vody a tepla, za účelem evidence náměru spotřeby vody a tepla v jednotlivých bytech.

Tyto osobní údaje tedy zpracovává TO SYSTEM na základě tohoto právního základu:
• pro splnění zákonných povinností
• pro splnění smluvních povinností
• pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů
• pouze pokud je to nezbytné, tak na základě Vámi uděleného, kdykoli odvolatelného souhlasu

Jakým způsobem TO SYSTEM zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, která zajišťuje maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před ztrátou nebo zničením, jakož i jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Všechna opatření TO SYSTEM pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje.


Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou a účinnou legislativou máte např. právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.


Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Na vědomí
V případě, že je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné pro řádné poskytnutí služeb.

 

Výpočet úspor pro Váš dům zdarma

Pokud chcete vědět přesnou úsporu ve Vašem domě, nechte si od nás zpracovat zdarma studii úspor konkrétně pro Váš dům. Tato studie obsahuje přesné porovnání Vašich současných nákladů s celkovými náklady po zřízení lokálního zdroje. Úspory ze studie jsme schopni doložit naměřenými hodnotami našich realizovaných zakázek a garantovat je.

 

Vyplňte, prosím, kontaktní formulář níže. Obratem se Vám ozve náš specialista a následně Vám zašleme výpočet úspory přesně pro Váš dům. Vše zcela zdarma a bez závazků.

Všechny položky je třeba vyplnit

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies